Διεθνή Συμπόσια

Φεστιβάλ Σύμης 1998Τα περιφερειακά προβλήματα της Ε.Ε. και η νομισματική ενοποίηση, οι σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ, η περιφερειακή συνεργασία και η παγκοσμιοποίηση, είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο "Συμπόσιο της Σύμης" τον Ιούνιο του 1998, που διοργάνωσε στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, το Ιδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Ιδρυμα Olof Palme. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμποσίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη ενόψει της μελλοντικής διεύρυνσής της και ταυτόχρονα να ζήσουν για λίγες ημέρες, από κοντά, την καθημερινή ζωή στην ακριτική περιοχή της Σύμης - νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το "Συμπόσιο της Σύμης" αποφασισθηκε να επαναληφθεί η εμπειρία και να συνεχισθούν και στο μέλλον οι συναντήσεις αυτές. Κατ' αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνται περαιτέρω οι φιλίες και γνωριμίες που δημιουργούνται, αλλά και αξιοποιούνται οι ιδέες που έχουν παραχθεί.

Φεστιβάλ Σύμης 1999Το 2ο Συμπόσιο του ΙΑΠ, πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, τον Ιούλιο του 1999. Τριάντα προσκεκλημένοι - από τον χώρο της πολιτικής και της επιστήμης - συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τη σημασία και τις συνέπειες, τόσο για την περιοχή μας όσο και για το ευρύτερο διεθνές σύστημα, της πρόσφατης κρίσης στη Γιουγκοσλαβία.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν οι πολιτικές, νομικές και οικονομικές επιπώσεις της παρέμβασης του ΝΑΤΟ στη Σερβία, εξετάσθηκαν προτάσεις για επέκταση και βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας και οι δυνατότητες για μεγαλύτερη εμπλοκή του πολίτη στις διαδικασίες αυτές, εξετάσθηκε ο ρόλος της ΕΕ και αναλύθηκαν οι αδυναμίες της πρόσφατης αντίδρασής της στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και, τέλος, εξετάσθηκαν τρόποι να συστηματοποιηθεί η συμβολή των Συμποσίων του ΙΑΠ στην προσπάθεια ενδυνάμωσης και εμπέδωσης της περιφερειακής συνεργασίας. Υπήρξε, επίσης συμφωνία ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή Βαλκανική φωνή στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Συμφώνου Σταθερότητας και του μέλλοντος της περιοχής.

Φεστιβάλ Σύμης 2000Το τρίτο ετήσιο "Συμπόσιο της Σύμης" πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες τον Ιούλιο του 2000 και είχε θέμα: "Road Map for a Democratic Europe". Το κεντρικό θέμα του Συμποσίου ήταν η αρχιτεκτονική μιας δημοκρατικότερης Ευρώπης ιδίως μέσα σε συνθήκες περαιτέρω εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης.

Το τέταρτο ετήσιο "Συμπόσιο της Σύμης".

Το πέμπτο ετήσιο "Συμπόσιο της Σύμης".

Το έκτο ετήσιο "Συμπόσιο της Σύμης".

Ενημέρωση σχετικά:
12ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2009
11ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2008
10ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2007
9ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2006
8ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2005
7ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2004
6ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2003
5ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2002
4ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2001
3ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 2000
2ο Ετήσιο Συμπόσιο Σύμης 1999
1o Συμπόσιο της Σύμης 1998
Αρχική Σελίδα | Το Ίδρυμα | Επικοινωνία